"Being creative is not a hobby, it's a way of life!"

Academie voor Podiumkunsten staat voor kwalitatief, creatief en inspirerend kunstonderwijs voor kinderen vanaf 6 jaar en volwassenen.

Onderwijs is een belangrijke hefboom voor persoonlijke ontwikkeling en sociale mobiliteit. In combinatie met een breder artistieke ontwikkeling, zorgt dit voor een maximale ontplooiing.

We bouwen in onze stad samen aan een sterk cultureel en kunstig participatieveld binnen de sector van de amateurskunsten. Daarbovenop zorgen we ook voor een doorstroom naar professionele carrières, ondersteund en gestimuleerd vanuit het lerarenkorps.  Belangrijke documenten
  • Ons academiereglement
  • Ons artistiek pedagogisch project (APP)
 Inrichtende macht
Stedelijk Onderwijs Gent
Jubileumlaan 217 bus C
9000 Gent