Sint-Lucas Kapellen

Bauwinlaan 1
2950 Kapellen

Instellingsnummer: 112946
 Belangrijke documenten
  • Ons academiereglement
  • Ons artistiek pedagogisch project (APP)
 Inrichtende macht
vzw Sint-Lucas Technische en Beroepsleergangen
Engelselei 35
2950 Kapellen