Kunstacademie aan Zee - KAZ
Dokter Verhaeghestraat 7
8400 Oostende

Centrumafdeling Kunstencampus
Ieperstraat 35
8400 Oostende

T 059 70 65 83
E kunstacademie@soo.be
W www.kunstacademieaanzee.be
Instellingsnummer: 050369


 Belangrijke documenten
  • Ons academiereglement
  • Ons artistiek pedagogisch project (APP)
 Inrichtende macht
Gemeentebestuur van Oostende
Vindictivelaan 1
8400 Oostende
BE 0207.436.775