De Koninklijke Academie voor Schone Kunsten is een ontmoetingsplaats waar iedereen die op zoek is naar artistieke begeleiding en over een creatieve gedrevenheid beschikt welkom is.

De academie volgt het leerplan Kunstig Competent en biedt een kwaliteitsvolle en brede artistieke opleiding. Vijf rollen vormen de rode draad doorheen de artistieke vorming met als doel een maximale artistieke ontplooiing van iedere student: kunstenaar, onderzoeker, vakman, samenspeler en performer.

In de academie staat kunst centraal. De studenten leren op persoonlijke wijze uitdrukking te geven aan idee├źn. Door experiment komen ze tot nieuwe ontdekkingen, raken ze verrast en soms ook verward door mislukkingen die hen tot nieuwe inzichten kunnen leiden. In de academie is er ruimte en tijd om een individueel artistiek traject te laten groeien.

We stellen tevens het proces voorop in onze academie. Vanaf de eerste graad wordt een onderzoekende houding in het leerproces aangewend om de studenten tot nieuwe horizonten te brengen en hun blik te verruimen. De student beleeft verwondering en plezier tijdens het maakproces van het artistieke werk.

 Belangrijke documenten
  • Ons academiereglement
  • Ons artistiek pedagogisch project (APP)
 Inrichtende macht
Gemeentebestuur van Dendermonde
Franz Courtensstraat 11
9200 Dendermonde
052-25.10.96