Academie voor Beeldende Kunsten Mol (Mol-Centrum)
Markt 24, MOL