Stedelijke academie voor kunsten Maaseik

Boomgaardstraat 10
3680 Maaseik

Instellingsnummer: 050211
 Belangrijke documenten
  • Ons academiereglement
  • Ons artistiek pedagogisch project (APP)
 Inrichtende macht
College van Burgemeester en Schepenen van Maaseik
Markt 1
3680 Maaseik